Duyurular
 • ► 22 Temmuz 2024: Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih

 • ► 01 Ağustos 2024: Erken kayıt ücreti için son tarih

 • ► 15 Ağustos 2024: Açılan kurslara kayıt için son tarih

 • ► 20 Ağustos 2024: Geç kayıt ücreti için son tarih

Bildiri Gönderimi

Bildiri başvuruları hakem kurulu (Bilim Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 
22 Temmuz 2024 

 

Bu Sayfadan  Sadece Sözel ve Poster Bildirilerin Özetleri Yüklenecektir.

Konferans, Sempozyum ve Panel Konuşmalarının Özetleri Ayrıca e-posta Yoluyla Alınacaktır. 

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 22 Temmuz 2024'e uzatılmıştır

 

GENEL KURALLAR & BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

 1. Özetler kongre web sayfasından on-line gönderilecektir; sözel ve poster bildiri özetleri sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir. Bildirilerin elektronik bildiri sistemine 22 Temmuz 2024 gününe kadar yüklenmesi gerekir.
 2. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
 3. Poster veya sözel sunumlar için on-line sistemde tercih belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.
 5. Bildirilerin, sözel veya poster sunum olarak kabul edilmesine Bilim Kurulu karar verir.
 6. Çalışmanın ödül verilecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi için, başvuru aşamasında on-line sistemde ”ödüle başvurmak istenildiğinin”belirtilmesi gerekmektedir.
 7. Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, ayrıca pdf olarak kongre ve dernek web sayfamızda yayımlanacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI
Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

Özetin Konusu
Özetin USK ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir. USK konu başlıkları 

Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılmamalıdır.

Özet Metni
Özet metni (anahtar sözcükler hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir.
Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.

Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi:
Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Önemli Not: Özetler hakemli bir dergide yayımlanacaktır. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına azami özen gösterilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için: Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel: (0216) 410 44 14 E-posta: support@abstractModule.com
Bildiri sistemi üzerinden'de destek talebi oluşturabilirsiniz.

 

Bildiri Gönder