Duyurular
  • ► 01 Ağustos 2024: Erken kayıt ücreti için son tarih

  • ► 15 Ağustos 2024: Açılan kurslara kayıt için son tarih

  • ► 20 Ağustos 2024: Geç kayıt ücreti için son tarih

Konuşmacılar

*Kongremizde yer alacak değerli konuşmacılarımız davetleri devam etmektedir.

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. George Perry
Prof. Dr. George Perry

San Antonio Teksas Üniversitesi’nde Nörobiyoloji Alanında Semmes Vakfı Seçkin Üniversite Başkanı olan Prof. George Perry, 1000'den fazla yayını ile Alzheimer hastalığı konusunda bilinen en iyi araştırmacılardan, sinirbilimi ve davranış alanında en çok alıntı yapılan 100 bilim insanından ve serbest radikal araştırmalarında tanınan en iyi 25 bilim insanından biri olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası alanda tanınan Perry, dünyada en çok alıntı yapılan Portekizli Amerikan bilim adamlarından biridir. Çok sayıda derginin editörüdür ve Journal of Alzheimer’s Disease dergisinin baş editörüdür. Dr. Perry'nin araştırmaları, ağırlıklı olarak Alzheimer hastalığının nasıl geliştiğine ve hastalığın hücresel düzeyde fizyolojik sonuçlarına odaklanmaktadır. Halen artan oksijen radikallerinin neden olduğu hasara yol açan olayların sırasını ve kaynağını belirlemek ve daha etkili tedavi sağlama yollarını belirlemek üzere araştırmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. John Hardy
Prof. Dr. John Hardy

Prof. Dr. John Hardy, nörodejeneratif hastalıklar alanında dünyanın önde gelen nörogenetikçilerinden biri olup, Yaşam Bilimlerinde Atılım Ödülü, Beyin Ödülü ve 2009 yılında Royal Society Üyesi seçilmesi dahil olmak üzere sayısız ödüle layık görülmüştür. 1991 yılında Hardy'nin ekibi Alzheimer hastalığında doğrudan rol oynayan ilk mutasyonu keşfederek, son derece etkili “amiloid kaskadı” hipotezinin formüle edilmesini sağlamıştır. Hardy'nin genetik alanındaki kapsamlı çalışmaları, Birleşik Krallık DRI programında ekibin nörodejeneratif hastalıklardaki patojenik ağları çözmesiyle daha da geliştirilecektir.

Prof. Dr. Charlotte Teunissen
Prof. Dr. Charlotte Teunissen

Prof. Charlotte Teunissen'in amacı tanı, sınıflandırma, prognoz ve tedavi yanıtlarının izlenmesi için vücut sıvısı biyobelirteçleri geliştirerek nörolojik hastalıkları olan hastaların bakımını iyileştirmektir. Amsterdam Alzheimer Merkezi'nin hafıza kliniğini ziyaret eden bireylerin 10000’den fazla eşleştirilmiş BOS ve plazma/serum örneklerini içeren Amsterdam Demans kohortunun büyük biyobankasından sorumludur. Nörokimya ve rutin BOS analizi Derneği ile Alzheimer Derneği-GBSC ve Coral proteomik konsorsiyumuna liderlik etmektedir. Demans biyobelirteçlerini geliştirmeye yönelik yenilikçi stratejiler konusunda 15 yeni araştırmacıyı eğiten Marie Curie MIRIADE projesinin ve ayırıcı demans tanısı için kan bazlı biyobelirteçler geliştirmeye yönelik JPND bPRIDE projesinin koordinatörüdür.

Prof. Dr. François Féron
Prof. Dr. François Féron

Aix-Marseille Üniversitesi NeuroMarseille Enstitüsü'nde Araştırma Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. François Féron, nörodejeneratif patolojiler ve psikiyatrik bozukluklarla ilgilenmekte ve yetişkin kök hücreleri üzerinde çalışan bir ekibe liderlik etmektedir. Aynı zamanda Avrupa Üniversitesi CIVIS'in koordinatörü ve Nöral Terapide Klinik Araştırmalar Yöneticisidir (Biyoterapi Birimi, AP-HM). Bilimsel uzmanlığı ile uluslararası düzeyde tanınmaktadır ve koku alma kök hücreleri üzerindeki keşifleri, onu Kültür ve Hücre Terapi Birimi'nde (AP-HM) nöral hücre terapisi araştırmalarını yönetmeye yönlendirmiştir. Araştırmaları kök hücreler, hücre tedavisi, vitamin D, sinir onarımı, otizm spektrum bozuklukları, biyobelirteçler ve molibden enzimleri gibi konuları kapsamaktadır.

Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Hakan Gürvit

Dr. Gürvit, halen çalışmalarına devam ettiği İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi’nin kuruluşunda yer almış ve Alzheimer Derneği, Beyin Araştırmaları Derneği, Nöropsikoloji Derneği gibi çeşitli derneklerde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Araştırma konuları olan nörodejeneratif hastalıkların semiyolojisi, nöropsikolojisi, nörogörüntülemesi ve nörbiyolojisi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şermin Genç
Prof. Dr. Şermin Genç

Prof. Dr. Şermin Genç, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Genç Nörodejenerasyon ve Nöroproteksiyon Laboratuvarı’nı yönetmektedir. Temel araştırma alanı nörodejenerasyon ve nöroproteksiyonun moleküler mekanizması olan Prof. Dr. Şermin Genç’in, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar üzerine birçok kez ödüle layık görülen, bazıları “ilk” niteliğindeki çalışmalarıyla çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Meslek hayatı boyunca nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmalarını anlamaya çalışan Prof. Dr. Genç’in araştırma konuları arasında Alzheimer hastalığının tanı ve prognozu için biyolojik belirteçlerini belirlemesi ve merkezi sinir sisteminin biyolojik ve patolojik süreçlerinde miRNA'ların rolü yer almaktadır.

Doç. Dr. Çağhan Kızıl
Doç. Dr. Çağhan Kızıl

Nörogenetik uzmanı olan Çağhan Kızıl, 2021'den beri Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü'nde Doçent olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini 2009 yılında Max Planck Institute for Developmental Biology’de Nobel ödüllü Christiane Nusslein-Volhard'ın laboratuvarından doku yenilenmesi genetiği üzerine yaptığı çalışmalarla almıştır. Araştırmaları genetik, sinirbilimi, hücre biyolojisi, nöroimmünoloji, biyoteknoloji ve ilaç geliştirmenin kesiştiği noktada yer almaktadır. Alzheimer hastalığının patolojisini araştırmak için ileri araştırma modelleri kullanmakta ve nörodejenerasyonun moleküler mekanizmalarına ve beyin onarımına yönelik yeni tedavilere odaklanmaktadır. Bilime yaptığı katkılar çok sayıda yayının, patentin ve ödülün önünü açmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram

Dr. Ali Bayram, 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Merkezi'nin MR laboratuvarında çalışan uzmanlardan biridir. Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden Biyomedikal Mühendisliği alanında almıştır. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2007 ve 2013 yılları arasında NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi'nde biyomedikal mühendis olarak görev yapmıştır. 2012 ve 2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları arasında fonksiyonel nörogörüntüleme (EEG, fMRI), sinyal ve görüntü işleme, multimodal nörogörüntüleme, beyin bağlantısallığı ve bilişsel bilimler yer almaktadır.

Prof. Dr. Arzu L. Aral
Prof. Dr. Arzu L. Aral

Dr. Arzu L. Aral, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı üniversitede 2010 yılında İmmünoloji ve 2017 yılında Nörobilim alanında doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılında İmmünoloji Doçenti unvanını almış ve 2021 yılında profesör olmuştur. Dr. Aral, McGill Üniversitesi Sinirbilim Araştırma Merkezi'nde Prof. Samuel David'in laboratuvarında bir yıl süre ile ziyaretçi araştırıcı olarak çalışmıştır. Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS), (Society for Neuroscience) SfN, FENS, IBRO, Türk Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Türk Nöroendokrinoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyesi ve aynı zamanda Türk İmmünoloji Derneği Gelecek Başkanıdır. Araştırma alanları nöroimmünoloji, inflamasyon, hücresel demir homeostazı ve glial hücre immünolojisi olan Dr. Arzu L. Aral, Mart 2024'ten bu yana Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Atay Vural
Doç. Dr. Atay Vural

Doç. Dr. Atay Vural tıp eğitimini ve nörobilim doktorasını Hacettepe Üniversitesinde MD-PhD programını mezunu olarak 2009’da tamamlamıştır. 2013 yılında nöroloji ihtisasını da aynı üniversitede tamamladıktan sonra bilimsel çalışmalarına Ludwig-Maximillian Üniversitesi Klinik Nöroimmünoloji Enstitüsünde devam etmiştir. Dr. Vural 2018 yılından itibaren Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezinde (KUTTAM) araştırma grup lideri ve Nöroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kurmuş olduğu translasyonel nöroimmünoloji laboratuvarında ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği araştırmalar multipl skleroz ve MOG antikor hastalığı üzerine yoğunlaşmış olup “bench to bedside” yaklaşımıyla hem insan numunelerini hem de hayvan modellerini kullanmaktadır. Klinik çalışmaları ise nörodejeneratif hastalıklarda sensörlü hareket analizi ve dijital biyobelirteçler üzerine yoğunlaşmaktadır. Şimdiye kadar 4 doktora, 5 MSc öğrencisini mezun etmiştir ve halen 11 öğrenciye danışmanlık yapmaktadır. Dr. Vural 2021 yılında Bilim Akademisi BAGEP, 2023 yılında ise Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik ve TÜBA GEBİP ödüllerine layık görülmüştür.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Şengül Yediel
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Şengül Yediel

Büşra ŞENGÜL YEDİEL, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2017 yılında tamamlamış olup, Doktora eğitimini ise 2023 yılında tamamlayıp “Ph.D” ünvanını almıştır. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı’nda doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalışmıştır. Şu anda ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöroimmünoloji Anabilim Dalı’nda Dr.Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.  Primer insan astrosit kültürü, nöron-astrosit ko-kültürü, hücre tabanlı (cell based assay) ve RNA ve protein analizlerini (immünopresipitasyon) içeren moleküler nöroimmünoloji alanında çalışmaları mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız

Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, doktora derecesini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı’ndan almıştır. 2014-2022 yılları arasında Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Nörogörüntüleme Biriminde proje uzmanı olarak çalışmış, 2023 yılında İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik hastalıklarda kognitif süreçler, fonksiyonel ve yapısal bağlantısallık değişikliklerinin araştırıldığı çok sayıda araştırmada yer alan Ulaşoğlu Yıldız’ın son dönemdeki çalışmaları serebellumun farklı öğrenme biçimlerindeki rolü ile dikkat süreçleri ve örtük öğrenme arasındaki dinamik etkileşimler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Deniz Ceylan
Doç. Dr. Deniz Ceylan

Dr. Ceylan, 2009 yılında Ege Üniversitesi'nde tıp eğitimini ve 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 2014'ten 2017'ye kadar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ve 2017'den 2020'ye kadar İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Nörobilim alanında doktora derecesi aldı. 2021 yılında psikiyatri doçentliği unvanını aldı. 2020 yılından beri Koç Üniversitesi’nde Psikiyatri ve Sinirbilim anabilim dallarında çalışmaktadır. 2021 yılında KUTTAM bünyesinde Affektif Bozukluklar Laboratuvarını kurmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Efe Soyman
Dr. Öğr. Üyesi Efe Soyman

Efe Soyman, sosyal ve duygusal süreçler alanında yüksek etkili yayınlara ve intrakraniyal kayıtlar ve elektroensefalografi (EEG) gibi çeşitli elektrofizyoloji tekniklerinde geniş deneyime sahip bir sosyal ve duygusal sinirbilimcidir. Halen Koç Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilişsel ve Duygusal Sinirbilim (SCAN) Laboratuvarı'nın Baş Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden Psikoloji alanında, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Rutgers New Jersey Eyalet Üniversitesi’den Davranışsal ve Sistemsel Sinirbilim alanında almıştır. Ayrıca Hollanda Sinirbilim Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Mevcut araştırma projeleri, eylem gözlemi, taklit, otomatik algı-eylem eğilimleri, duygu ve acı algısı ve empatinin altında yatan algısal ve sinirsel mekanizmaları incelemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nedret Keskinöz
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nedret Keskinöz

Elif Nedret Keskinöz, 2007-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tez konusu "Normal ve GAERS (Genetik Absans Epileptik Sıçanlar) sıçanlarda Talamus'un Lateral Posterior ve Lateral Geniculat Nukleus'unun terminal tiplerinin ve sinaps sayılarının elektron mikroskopisi ile ortaya konması" ile tamamladı. 2016-2017 yılları arasında Virginia Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Alev Erisir’in laboratuvarında araştırmacı olarak ultrastrüktürel nöroanatomi üzerine çalışmalara katıldı. Bu süreçte "Immunocytochemical and ultrastructural organization of the taste thalamus of the tree shrew (Tupaia belangeri)" başlıklı makale 2021 yılında yayınlandı. Şu anda Dr. Erişir ile Alzheimer hastalığı hayvan modelleri başta olmak üzere, çeşitli alanlarda iş birliği ve çalışmaları devam etmektedir. Dr. Keskinöz aynı zamanda Alzheimer hastalığı hayvan modeli üzerine TÜBİTAK projesi yürütücülüğü yapmıştır. 2009 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olup, 2023 yılından beri Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Emrah Yücesan
Doç. Dr. Emrah Yücesan

Lisans öğrenimini İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde yaptı. Yüksek Lisans ve doktora öğrenimleri İÜ Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Lisansüstü öğreniminden itibaren Nadir Nörolojik Hastalıklar konusunda çalışmaktadır. Bu bağlamda bir süre “Nadir Hastalıklar Portalı” olan ORPHANET’in Türkiye ekibinde yer aldı. Şu anda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nörogenetik Ana Bilim Dalı’nda Nörolojik Hastalıkların moleküler etiyopatogenezinin belirlenmesi üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

Dr. Erdi Şahin
Dr. Erdi Şahin

Erdi Şahin 1989 yılında Ağrı’da doğmuştur. 2008 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmiş ve 2020 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi esnasında 2018-2019 yıllarında Hollanda’da Maastricht Üniversitesi bünyesindeki Mental Sağlık ve Sinirbilim merkezinde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2020-2022 yılları arasında Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 2022 yılından beri halen İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi’nde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Görsev Yener
Prof. Dr. Görsev Yener

Biyofizik alanında doktora yapmış, demans ve nörodejeneratif hastalıkların elektroensefalografisi üzerine çalışan bir davranış nöroloji uzmanıyım. 1993'te UCLA'da davranış nörolojisi uzmanlık eğitimimi tamamladım. Türkiye'ye döndükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde demans polikliniğini kurdum. Ayrıca, 1997 yılında İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği'nin kurucuları arasında yer aldım. O tarihten bu yana binlerce demans hastası ve onlara bakım veren kişilere hizmet verdim.  Birçok ilaç klinik çalışmasında saha baş araştırmacısı veya ülke koordinatörü olarak çalıştım. Biyobelirteçler, deneysel çalışmalar, olaya ilişkin potansiyeller, davranışsal/bilişsel ölçekler üzerine 32 nöroloji uzmanlık ve lisansüstü tezinin danışmanlığını yaptım. Yaklaşık 15 yıl önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde nörobilim bölümünü kurdum. Yakın zamanda, Uluslararası Alzheimer Derneği'nin elektrofizyoloji profesyonel ilgi alanında başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere seçildim ve 2021 yılında Avrupa Nöroloji Akademisi ALS ve FTD çalışma grubunun yürütme komitesine seçildim. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tam zamanlı nöroloji profesörü ve Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye'de misafir araştırmacı olarak çalışmaktayım.

Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül
Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül

Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ndeki Lisans eğitiminden sonra Houston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doktora derecesini almıştır. 2008’den 2013 yılına kadar Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 2013 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve 2022-2024 yılları arasında Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi’nin direktör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2024 yılından itibaren, Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Araştırma ve Uygulama Mükemmeliyet Merkezi’nde (NÖROM) ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül’ün Bilişsel Nörobilim alanındaki çalışmaları, British Academy, EU Marie Curie Aksiyonları ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Kaliforniya Üniversitesi (UCSD) Kavli Beyin ve Zihin Enstitüsü tarafından verilen ‘Yenilikçi Araştırma Ödülü’, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP), Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP) ve ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü gibi uluslararası ve ulusal bilimsel ödüllerin de sahibidir.

Arş. Gör. Hüden Neşe
Arş. Gör. Hüden Neşe

Hüden Neşe, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) matematik alanında tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden aldı. Aynı enstitüde doktora çalışmalarına devam etmekte olup, Nörosinyal Analiz Laboratuvarı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Laboratuvarı ile iş birliği yapmaktadır. Araştırma alanları arasında nörogörüntüleme, fonksiyonel bağlantı ve grafik teorisi/ağ analizi yer almaktadır. Hüden Neşe, graf teorisini kullanarak beynin işlevsel organizasyonunu incelemekte ve bilişsel süreçlerin arkasında yatan mekanizmaların anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. İlhan Karacan
Prof. Dr. İlhan Karacan

İlhan Karacan, fiziksel tıp ve rehabilitasyon profesörüdür. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalından 1995 yılında uzmanlığını aldı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesinde ve İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmaktadır. Araştırmaları kemiğin nörofizyolojisi üzerine odaklanmıştır.

Doç. Dr. Kaya Bilgüvar
Doç. Dr. Kaya Bilgüvar

Dr. Kaya Bilgüvar 20 yılı aşkın süredir insan genetiği alanında çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarını Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genom Çalışmaları ve Translasyonel Tıp Bölümleri ve ACURARE’de ve Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi ve Genetik Anabilim Dallarında rak araştırmalarını sürdürmektedir. Temel ilgi alanları, insan sinir sisteminin yapı ve işlevini etkileyen gelişimsel hastalıkların genetik nedenlerinin bulunması ve hastalardan elde edilen hücrelerle geliştirilen 2 ve 3 boyutlu nöral sistemler ile altta yatan biyolojik düzensizliklerin aydınlatılmasıdır. Son dönemde özellikle beyin korteks anomalileri, şizofreni, erken başlangıçlı nörodejeneratif sendromlar ve migren araştırmalarına yoğunlaşmıştır. 2013-2021 yılları arasında araştırmalarına ek olarak Yale Genom Araştırmaları Merkezi’nde sırası ile yardımcı direktör ve direktör olarak yöneticilik yapmış, bu dönemde bir çok büyük ölçekli genetik araştırmaya ve tanı amaçlı klinik uygulamaya yeni nesil dizileme metotlarını uygulayarak ve geliştirerek katkı sağlamıştır.

Arş. Gör. Kemal Bayat
Arş. Gör. Kemal Bayat

Dr. Bayat, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendislik alanında tamamlamış ve şu anda Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde akademik görevine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında hücresel sinirbilim ve in vitro elektrofizyoloji bulunmakta olup, bu çalışmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi'nde sürdürmektedir. Özellikle nöron, astrosit ve kardiyomiyosit aktivitelerini elektriksel, optogenetik ve kimyasal yöntemlerle incelemekte ve uyarılabilirliklerini araştırmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker
Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra Glasgow Üniversitesinde Nörofizyoloji doktorası yaptı.  Yurda dönüp beş sene Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde mecburi hizmet yaptıktan sonra Avustralya’nın Adelaide şehrinde 25 sene araştırmacı – hoca olarak çalıştı.  2007 yılında Avrupa Birliği Marie Curie Profesörü olarak yurda kesin dönüş yaptı.  2007-2010 yılları arasında Ege üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezinde çalıştı.  2011-2021 yılları arasında Koç Üniversite Tıp Fakültesinde çalıştı ve orada Nörofizyoloji laboratuarını kurdu. 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmaya başladı ve laboratuarını İGÜ Araştırma Merkezine taşıyarak insan sinir-kas sistemi üzerindeki çalışmalarına devam etmekte. Araştırma konuları genelde insan sinir sisteminin fonksiyonel haritasını bulmaya yöneliktir.  Bu harita sayesinde sinir kas sisteminde oluşan hastalıklar zamanında teşhis edilecek ve tedavileri için bilimsel yöntemler geliştirilebilecektir. 

Doç. Dr. Kemal Uğur Tüfekci
Doç. Dr. Kemal Uğur Tüfekci

2009 Yılında İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olan Doç. Dr. K. Uğur Tüfekci, 2011 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilim Anabilim Dalında tamamladı. Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursu ile 1 yıl süreyle Konstanz Üniversitesi’nde (Almanya) yetişkin nörogenezi ve glial yeniden programlama alanında araştırma yaptı. 2017 ile 2020 yılları arasında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2020 yılından itibaren İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi ortaklığında Nörolojik ve Psikiyatrik hastalıkların inflamatuvar mekanizmaları ve nörogenez konularında çalışmalarını sürdürmekte ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mine Araz
Doç. Dr. Mine Araz

2007 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup 2012 yılında Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamıştır. 2012-2027 arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’de Uzman doktor olarak görev almıştır.  2017 yılından itibaren Ankara Üniversitesinde çalışmakta olup 2022 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

Dr. Moataz Assem
Dr. Moataz Assem

Dr. Assem is a Wellcome Trust Early Career Fellow at the MRC Cognition and Brain Sciences Unit (CBU), the University of Cambridge. Dr. Assem's research investigates the brain basis of human intelligence, specifically how a core multiple-demand circuit in the human brain organizes our thoughts and behaviour, employing state of the art brain imaging approaches (Human Connectome Project style fMRI, intracranial EEG and concurrent TMS-fMRI). Following training in medicine at Alexandria University (Egypt) and biomedical engineering at Bogazici University (Turkey) and MIT (US), Dr Assem undertook his PhD training at the MRC CBU. He received the 11th Frith Prize from the Experimental Psychology Society for his PhD thesis and the Isaac Newton Trust Research Fellowship at Murray Edwards college. In parallel, since 2015, he has been involved in coordinating both the Egyptian and International Brain Bee competitions, the neuroscience olympiads for high school students.

Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu
Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu

Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin nöroloji bölümünde uzmanlık eğitimini almıştır. Akademik kariyerine araştırma görevlisi olarak başlayan Kumcu, daha sonra doktor öğretim üyesi ve doçent unvanlarını elde etmiştir. Ankara Üniversitesi'nde Multidisipliner Sinirbilim alanında doktora programında ‘Parkinson Hastalarında Üst Ekstremitedeki  Rijiditenin Shear Wave Elastrografi ile Ölçülmesi ‘’  isimli tez çalışmasını sürdürmektedir . 2020 yılından beri Lokman Hekim üniversitesinde nöroloji uzmanı olarak çalışmakta olup 2024 yılındna doçentlik unvanı almıştır. Nöroloji ve sinirbilim alanlarında Kumcu'nun çalışmaları, özellikle nörodejeneratif hastalıklar, hareket bozuklukları, Parkinson hastalığı, multiple skleroz ve nörobehçet hastalığı alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Ayşit
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Ayşit

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Zooloji alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamlamış olan kişi, İstanbul Üniversitesi'nde Sinirbilim Anabilim Dalı'nda doktora derecesini elde etmiştir. Yüksek lisans tezi, Dorsal Kök Ganglion hücreleri üzerinde Elk-1 ve Pea-3 proteinlerinin aksonal rejenerasyon ve dejenerasyondaki rollerini incelemiştir. Doktora çalışması ise antikorların nöron zarı üzerindeki iyon kanalları üzerine etkileriyle ilgilidir. Bu kişi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sinirbilim Anabilim Dalı'nda ileri mikroskopik ve moleküler teknikler kullanarak dorsal kök ganglion nöronlarında aksotomi hasarı sonrası moleküler mekanizmaları araştırmaktadır. Araştırma alanları arasında nöronlar ve kanser hücreleri üzerinde altın nanopartiküller ve altın nanoçubukların çapraz etkileşimi, bu materyallerin toksisitesi, biyodağılımı, hücresel lokalizasyonu ve potansiyel tedavi edici etkileri bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana SABITA'da araştırmacı olarak çalışmaktadır ve araştırma merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Araş. Gör. Nilgün Yıldız
Araş. Gör. Nilgün Yıldız

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından 2021 yılında mezun oldu. 2022 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programına devam etmektedir. 2023 yılı Mart ayından itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Departmanında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Fizyoloji Araştırma Laboratuvarında çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Nur Mustafaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Nur Mustafaoğlu

Nur Mustafaoglu, Sabancı Üniversitesi'nde biyomühendislik programına disiplinlerarası ekibiyle katkıda bulunan bir doktor öğretim üyesidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik ile fizik mühendisliği alanlarında iki lisans derecesine sahiptir. Aynı üniversiteden nanobilim ve nano mühendislik alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Fulbright bursu ile gittiği ABD'deki Notre Dame Üniversitesi'nden biyomühendislik alanında doktorasını almıştır. Ardından Harvard Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2021 yılında Sabancı Üniversitesi'nde bir biyomühendislik laboratuvarı kurmuştur. Araştırmaları, özellikle beyne tedavi edici maddelerin ulaştırılması ve gelişmekte olan dünya için etkili sağlık teknolojileri geliştirilmesi gibi önemli sağlık sorunlarını ele almayı amaçlamaktadır. 2020 yılında Nature Springer Women Scientists tarafından kısa listeye alınmıştır. 2023 yılında BAGEP Genç Bilim İnsanı ödülünü almıştır. Araştırmaları ERC-Starting, EMBO, MSCA, ERANET-JPND, ERANET-Neuron ve TÜBİTAK gibi çeşitli ajanslar tarafından finanse edilmektedir. Çalışmaları prestijli dergilerde yayınlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özdemir

Özkan Özdemir, Ağustos 2017'de IU Aziz Sancar DETAE'de Tıbbi Genetik alanında doktorasını tamamlamıştır. Hem doktora döneminde, hem de sonrasında tıbbi genetik ve biyoinformatik alanlarında çeşitli araştırma ve ticari projelerde araştırmacı, yönetici ve yüklenici olarak çeşitli roller üstlenmiştir. Çalışmaları çoğunlukla nadir hastalıklar, epilepsiler ve biyoinformatik üzerine odaklanmaktadır. Şu anda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Özkan Özdemir, Acıbadem Üniversitesi Biyobanka Birimi'nin yöneticisi, ACURARE - Tanı Konulmamış ve Nadir Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve GENIVA Bilişim Sağlık A.Ş.'nin Kurucu-Teknik Genel Müdürü pozisyonlarında bulunmaktadır.

Uzm. Dr. Özlem Gelişin
Uzm. Dr. Özlem Gelişin

Dr. Özlem Gelişin, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uğur Derman İngilizce Tıp Bölümü 2009 mezunu olup Nöroloji uzmanlık eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 2015 yılında başladığı mecburi hizmet görevini Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde tamamladıktan sonra, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalında kognitif bozukluklar ve hareket bozuklukları alanında çalışmaya başlamıştır. Halen İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim dalında İleri Nörolojik Bilimler yüksek lisansı yapmakta olup 2022 yılından beri Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak çalışmaktadır. İlgi alanı kognitif nöroloji, hareket bozuklukları, botulinum toksini uygulamaları ve nörodejeneratif hastalıklardır.

Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş
Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş

Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş, Ekim 2007'den bu yana Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Mayıs 2024 yılı itibari ile ODTÜ MEMS Merkezinde kısmi zamanlı araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırmaları nöronal ve pulmoner hastalıklar, immüno-mikrobiyoloji, doku mühendisliği ve biyomateryallerin kesişiminde yer almaktadır. Liderlik etmekte olduğu Biyomimetik Mikrosistemler Araştırma Grubunun (https://www.linkedin.com/in/biomimetic-microsystems-biomic-research-group-397083272/; https://www.yesilceliktaslab.com/) amacı, karmaşık organ patofizyolojisini in vitro olarak özetleyen mikrofizyolojik sistemleri kullanarak yeni ilaç hedefleri ve kişiselleştirilmiş teşhisler alanında bilime ve topluma katkılar sağlamaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Senay Özbay
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Senay Özbay

Dr. Özbay, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitiminin ardından Münih Teknik Üniversitesi’nde (TUM) Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde (ETH Zürih) doktora çalışmaları sırasında, Kantitatif Duyarlılık Haritalamanın (Quantitative Susceptibility Mapping, QSM) geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile fonksiyonel ve klinik çalışmalara uygulanması gibi yeni MRI teknikleriyle beyin anatomisi ve fonksiyonunun incelenmesi konusunda uzmanlaştı ve 2017 yılında doktora derecesini aldı. Doktora sonrasında, uyku ve uyanıklık sırasında davranışsal, fizyolojik, fMRI ve EEG verilerinin ölçümlerini ve gelişmiş analizini içeren çok modlu edinimler konusundaki deneyimini genişletmek için Amerika’da, National Institutes of Health, Advanced MRI bölümüne katıldı. 2022 yılında TÜBİTAK 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programını kazanarak Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’ne döndü ve Multimodal Imaging and Physiology laboratuvarını kurarak nörogörüntüleme çalışmalarına başladı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Seren Düzenli Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Seren Düzenli Öztürk

2002 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda, lisans eğitimini tamamladı. Özel fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı dal hastanesinde fizyoterapist olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programını 2010 yılında tamamladı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Programını tamamlayıp sinirbilim doktorantı ünvanını aldı. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün Kurucu Bölüm Başkanlığını üstlendi. Çalışmaları ağırlıklı olarak Nörojenik Dil, Konuşma Bozuklukları, Nörobilim, Nörogörüntüleme, Beyin Potansiyelleri-Osilasyonları ve Dil Sisteminin Nörofizyolojisi üzerinedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi, Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkez müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Simge Aykan
Doç. Dr. Simge Aykan

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.Ankara Üniversitesinde biri Dispilinlerarası Sinirbilim Anabilim Dalında diğeri Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında olmak üzere iki doktorasını tamamladı. 2021 yılında Sinirbilim alanında doçent ünvanına hak kazandı. 2021 yılında bir yıl süre ile Fransa Marsilya’da Institut de Neurosciences des Systèmes’da çalışmalarda bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor. Çalışmalarının çoğu süreklilik yaklaşımını temel alarak sağlıklı bireylerde otistik özelliklerin ve zihinselleştirmenin incelenmesine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımın temeli psikiyatrik fenotiplerin sadece hastalar ile sınırlı olmadığı aynı zamanda sağlıklı populasyonda da önemli düzeyde görüldüğü fikrine dayanmaktadır. Uyguladığı diğer bir yaklaşım ise nöropsikiyatrik hastalıkların mekanizmalarının anlaşılmasında klinik semptomlardansa ölçülebilir biyolojik göstergelere (biyobelirteç) odaklanmaktadır. Son yıllarda ise doğala yakın uyaranlar sırasında aktive olabilen karmaşık bilişsel ağlar ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Tuba Aktürk
Dr. Tuba Aktürk

Tuba Aktürk 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Sinirbilim ve Maastricht Üniversitesi'nde Bilişsel Sinirbilim alanlarında çift doktora derecesini tamamlamıştır. Doktora araştırması, EEG-bilgili transkraniyal alternatif akım uyarımı (tAAU) kullanarak teta frekansı osilasyonlarının modülasyonu üzerinden bellek işlevlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar, şu anki araştırmaları için temel oluşturmuş olup, EEG beyin osilatuar dinamikleri ve bellek başta olmak üzere bilişsel süreçler üzerindeki nöromodülasyon etkilerini araştırmakta ve nöromodülasyonun çıktılarını optimize etmeyi ve bilişsel iyileştirme için yeni terapötik stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dr. Aktürk, şu anda Hollanda, Maastricht Üniversitesi, Psikoloji ve Sinirbilim Fakültesi, Bilişsel Sinirbilim Bölümü'nde yer alan Beyin Uyarımı ve Biliş Grubu'nda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır ve çalışmalarına aktif olarak burada devam etmektedir. Çalışmaları, nöral osilasyonları ve ilgili bilişsel işlevleri modüle etmek için invaziv olmayan beyin uyarım tekniklerinin etkisini anlamaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır.

Arş. Grv. Uzman Psikolog Yağmur Özbek İşbitiren
Arş. Grv. Uzman Psikolog Yağmur Özbek İşbitiren

2016 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı Klinik Sinirbilimler tezli yüksek lisans programını 2018 yılında tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı’nda doktora programına devam etmektedir. Temel olarak hafif kognitif bozukluk ve Alzheimer hastalığı başta olmak üzere demansta EEG-olaya ilişkin osilasyon ve potansiyeller üzerine çalışmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversite’si Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı
Doç. Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı

2010 yılında Meram Tıp Fakültesinden mezun olup 2015 yılında Ankara Universitesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamıştır. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Sinirbilim Doktora programına başlamış olup halen “Şizofreni Hastalarında Belirginlik Ağının Düzenlenmesinde Dopaminin Rolü ve Bunun Tedaviye Yanıt ile İlişkisi” isimli tezini sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren Başkent üniversitesinde çalışmakta olup 2024 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay lisans eğitimini İ.D. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, doktora eğitimini ise A.B.D.’deki University of Texas Southwestern Medical Center’da almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını University of California Los Angeles (UCLA) Biyokimya Bölümü’nde tamamlamasının ardından, Dr.Oktay 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev almıştır. 2015 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AbD ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’de çalışmalarına devam eden Dr.Oktay, İBG’de Nörogenomik Laboratuarının Grup Lideri olarak sinir sistemi kaynaklı hastalıkların genetik ve epigenetik temellerini ağırlıklı olarak fonksiyonel genomik yaklaşımlarıyla nöral kök hücre modellerinde araştırmaktadır. Dr. Oktay aynı zamanda İBG Genomiks Birimi’nin koordinatörlüğünü de yürütmektedir. Dr.Oktay başarılı çalışmalarından ötürü 2017’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ (GEBİP) ile 2013’de ‘Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Programı (BAGEP) Ödülü’ne layık görülmüştür. Kendisi 2020 yılından bu yana TÜBA Genç Akademi üyesidir.

Prof. Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu
Prof. Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Doktorasını Prof. Dr. Tamer Demiralp danışmanlığında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında elektrofizyoloji, bilişsel işlevler ve beyin bilgisayar arayüzleri çalışmalarıyla 2009 yılında tamamladı. 2010-2012 yılları arasında Berlin Charite Tıp Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu ve inmeden iyileşme sürecinde merkezi ve periferik sinir sistemi etkileşimini elektrofizyolojik yöntemlerle inceledi. 2012 yılından sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dallarında görev yaptı ve nörodejeneratif hastalıklar ve rehabilitasyonda nörogörüntüleme konusunda çalıştı. 2014 yılında Doçent ve 2020 yılında Profesör oldu. 2016 yılından itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalında çalışmakta ve 2020 yılından itibaren Dekan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.