Duyurular
  • ► 01 Ağustos 2024: Erken kayıt ücreti için son tarih

  • ► 15 Ağustos 2024: Açılan kurslara kayıt için son tarih

  • ► 20 Ağustos 2024: Geç kayıt ücreti için son tarih

Kurslar

Bilgi notu: 22. Ulusal Sinirbilim Kongresi’nin ilk günü (3 Eylül 2024 Salı) dört farklı kurs düzenlenecektir. Bu kursların adları, eğitimciler, süre, kapasite ve açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kursların yapılacağı seminer salonu ve laboratuvar yer bilgileri ayrıca duyurulacaktır. Kurslar ücretli olup (2000.-TL + Kdv / kurs) kayıt ücretine dahil değildir.

 

1-   Nörobiyolojide Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri

İçerik: Primer nöron kültürü, primer astrosit kültürü, nörona farklılaştırılan hücre kültürleri, beyin organotipik kesit kültürü
Kurs Planı: Dersler + Görsel ve Videolar ile öğretim
Kontenjan: 25 kişi
Süre: Tam Gün
Yer: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi
Eğitimciler: Duygu Gezen-Ak, Merve Alaylıoğlu, Büşra Şengül Yediel

 

2-   Sinirbilimde İleri Protein Analizleri

İçerik: Protein etkileşim analizleri, immünprespitasyon (IP), ko-immünprespitasyon (Co-IP), kromatin immünprespitasyon (ChIP), RNA-immünprespitasyon (RIP), Floresan Rezonans Enerji Transferi (FRET), Kütle Spektrometresi (MS)
Kurs Planı: Dersler + Görsel ve Videolar ile öğretim
Kontenjan: 25 kişi
Süre: Tam Gün
Yer: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi
Eğitimciler: Erdinç Dursun, Murat Kasap, Tugay Çamoğlu, Zuhal Yurttaş

 

3-   Nörolojik Hastalıklarda Gen Keşfi ve Mikrobiyom Analizleri

İçerik: Genotipleme ile sekanslama farkı. Genotip verisi ile CNV (kopya sayısı değişimi) ve bağlantı analizi, homozigot haritalama. Yeni nesil dizileme yaklaşımları (Tüm Genom Dizileme -WGS-, Tüm Ekzom Dizileme-WES-, Klinik Ekzom Dizileme-CES, RNA Dizileme). Varyant tespiti ve fonksiyonel genomik (in vitro-in vivo) modelleme. Mikrobiyom analizi
Kurs Planı: Dersler + Görsel öğretim ile interaktif grup çalışması
Kontenjan: 25 kişi
Süre: Tam Gün
Yer: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi
Eğitimciler: Emrah Yücesan, İlker Karacan, Seda Süsgün, Ömer Faruk Düzenli

 

4-   Yapısal ve Fonksiyonel Nörogörüntüleme

İçerik: Yapısal görüntülerde nicel hacim ve kortikal kalınlık analizleri, görev temelli fonksiyonel MRI ölçümleri için görev tasarımı ve analiz yöntemleri, fonksiyonel bağlantısallık analizleri
Kurs Planı: Kuramsal anlatım ve yöntemlerin bilgisayarda demonstrasyonu
Kontenjan: 25 kişi
Süre: Tam Gün
Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Çapa/İstanbul
Eğitimciler: Ali Bayram, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Elif Kurt, Ulaş Ay, Emre Harı

 

5-   Uygulamalı Temel Makroskopik Nöroanatomi Kursu

İçerik: Kuramsal bölüm: Anatomi ile ilgili temel kavram ve terimlerin açıklanması, sinir sisteminin makroskopik sınıflandırılması, temel bölümleri ve yapıları. Uygulama bölümü: Kuramsal bölümde anlatılan konuların maket ve piyeslerde gösterilmesi.
Kurs Planı: Kuramsal dersler yapıldıktan sonra katılımcılara beyin kesitleri ve maketler üzerinde sinir sisteminin temel yapıları gösterilecek ve katılımcılara uygulama yaptırılacaktır.
Kontenjan: 25 Kişi
Süre: Tam Gün
Yer: İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Binası B Blok Anatomi Disseksiyon Salonu
Eğitimciler: Mehmet ÜZEL, Buşra YILDIZ, Ekin KARTAL