Duyurular
  • ► 01 Ağustos 2024: Erken kayıt ücreti için son tarih

  • ► 15 Ağustos 2024: Açılan kurslara kayıt için son tarih

  • ► 20 Ağustos 2024: Geç kayıt ücreti için son tarih

USK Konu Başlıkları

 

♦ Gelişimsel nörobiyoloji

♦ Moleküler ve hücresel sinirbilim

♦ Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu

♦ Duyusal ve motor sistemler

♦ Davranış ve bilişsel sinirbilim

♦ Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler

♦ Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim

♦ Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi

♦ Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları

♦ Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)